Zwaluwen Goirle - Telling in 2022

Zwaluwen Goirle - Telling in 2022
Een familie huiszwaluwen - Foto: Michael Palmer https://photorasa.com/

Jaarlijks telt de Zwaluwenwerkgroep van het b-team de nesten van huiszwaluwen en oeverzwaluwen in Goirle. Huiszwaluwen maken hun nesten onder overstekende dakranden van gebouwen. Oeverzwaluwen graven de nesten in steilranden en 2 oevers. In Goirle zitten in de nesten in speciaal voor deze soort aangelegde oeverzwaluwenwanden aan de Oostplas en de Surfplas.

De resultaten laten een flinke toename zien ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar 36 nesten op 6 plaatsen nu 82 bewoonde nesten op 7 plaatsen. Voor het bouwen van de nesten zijn de huiszwaluwen afhankelijk van voldoende beschikbaar klei of lemig zand. Eind april op het moment dat de zwaluwen het land binnenkwamen was het behoorlijk droog waardoor er weinig modder beschikbaar was voor het bouwen van de nesten. Gelukkig vielen vanaf 9 mei enkele plensbuien. We zagen toen een sterke toename van nesten bij de kolonies aan de Nieuwkerksedijk en de Abcovensedijk.

Victor Retel Helmrich

Resultaten

Abcovensedijk 8
12 nesten

Nobelstraat 17
6 nesten

Nobelstraat 15a
5 nesten

Poppelseweg 8f
2 nesten

Hemeltjes 7
21 nesten

Nieuwkerksedijk manege
15 nesten

Nieuwkerksedijk Zuid 30
21 nesten

Totaal Goirle 82 nesten
(zonder Riel)