Hij komt, hij komt...

Hij komt, hij komt...
Illustratie: OMOOC.nl

Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De invoering van de wet is al vele malen uitgesteld, en niet voor niks: het wordt wel de wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848 genoemd. In de Omgevingswet moet alle wet- en regelgeving over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, landbouw, natuur en landschap samenkomen.

Onder de Omgevingswet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid, maar ook een andere rol: in plaats van de rol van plantoetser krijgt de gemeente vooral een regierol. De huidige bestemmingsplannen worden vervangen door een omgevingsplan en omgevingsvisie. De gemeente moet ervoor zorgen dat burgers en belangengroepen beter meer te zeggen hebben bij de besluitvorming. Participatie wordt dit genoemd. Omdat de natuur niet voor zichzelf kan spreken, is het des te belangrijker dat burgers en natuurorganisaties hun invloed op dit vlak gaan vergroten.

Op de website www.samenvooronzeleefomgeving.nl staat veel uitleg over de invloed van de omgevingswet op natuur en landschap. Als B-Team blijven we zoals altijd de ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente actief volgen. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat ook andere partijen zich sterk maken voor de biodiversiteit in onze gemeente.