Hooilandjes Leijdal Zuidrand Goirle

Hooilandjes Leijdal Zuidrand Goirle
Photo by Lucas Gallone / Unsplash

Actie Biodiversiteitteam Goirle-Riel: opbrengen maaisel in hooilandjes Leijdal

Zaterdag 13 november 2021, Starttijd 10.00uur

Aanleiding

Landgoed Gorp en Roovert (Van Puijenbroek) heeft in het Leijdal achter de Bergstraat landbouwgrond omgevormd naar natuur, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling “Zuidrand Goirle”. Achter verpleeghuis Elisabeth liggen 4 hooilandpercelen, waarvan de voedselrijke bouwvoor is afgegraven. Op basis van de grondwaterstand, aanwezigheid van kwel en de vegetatieontwikkeling tot nu toe (o.a. weinig pitrus) lijken deze hooilanden kansrijk voor het ontwikkelen van een soortenrijke schraallandvegetatie. Probleem is dat de meeste gewenste plantensoorten niet meer in de zaadbank zullen voorkomen en ook niet vanuit de omgeving zich zullen vestigen.

Locatie: aan het einde van het Kerklaantje voorbij de Nieuwe Leij rechtsaf.

De werklocatie is rood omlijnd. Sterretje is de beoogde locatie waar het maaisel wordt gebracht.

Doel

In overleg met Harrie van Puijenbroek is afgesproken om maaisel op te brengen uit een soortenrijk hooiland in de omgeving. Door dit maaisel handmatig over de bodem te verspreiden zullen zaden uit het hooi komend voorjaar tot kieming komen. Deze methode is afgestemd met Guido Stooker (KNNV Tilburg) die hiermee ervaring heeft in de Kaaistoep en in de Lange Rekken (Tilburg).

Werkzaamheden

Het plan is om de actie uit te voeren op de middelste 2 percelen, te beginnen met het oostelijke van de twee.

  • De veldjes zijn kort geleden gemaaid (helaas plaatselijk insporing). Er is geen grondbewerking vooraf uitgevoerd, maar dat is ook niet wenselijk. Extra dynamiek in de bodem speelt ruigtekruiden teveel in de kaart.
  • Vanaf de hoop waar het maaisel wordt aangeleverd (sterretje) mag het worden vervoerd naar het veld met kruiwagens of beter nog door het te slepen op een stevig stuk landbouwzeil.
  • Het is belangrijk dat het maaisel dun wordt opgebracht bv. met de hooivork. Het mag de bodem niet gaan verstikken.
  • Advies van Guido is dat ca. 1 aanhangwagen vol voldoende is voor ca. een halve hectare. De beide percelen samen zijn ca. 1 hectare groot.

Mee te nemen

  • Hooivorken of rieken
  • Stevige stukken landbouwzeil

De inwendige mens

Ik ga proberen te zorgen voor koffie, thee en versnapering. Evt. lunch graag zelf meenemen, ik kan moeilijk inschatten of we voor lunchtijd klaar zijn.

Vervolg

De ontwikkeling van een soortenrijk hooiland valt of staat met een goed kleinschalig beheer. Hierover willen we nog afspraken maken met Harrie van Puijenbroek, maar het zou mooi zijn als we een meer permanent werkgroepje kunnen formeren om hier invulling aan te geven.

Rob van Dijk