Natuurbeheer in het Land van Anna

Natuurbeheer in het Land van Anna

Afgelopen zaterdag heeft het Biodiversiteitteam samen met de welpen van Scouting Goirle gewerkt in de natuur achter het Verpleeghuis (Land van Anna, onderdeel van Landgoed Gorp en Roovert). We hebben ons bezig gehouden met het maken van een vlechtwerk als perceelsafscheiding. Nadat het pad van de Leij naar het oude zwembad op Gorp en Roovert twee jaar geleden is afgesloten, is parallel hieraan een nieuw 'geitenpaadje' ontstaan door wandelaars. Landgoed Gorp en Roovert heeft besloten om dit nieuwe pad toch maar als wandelpad open te stellen, en daarmee te voorzien in de behoefte aan ommetjes in dit deel van Goirle. Te zijner tijd zullen ze hier nog meer over communiceren.

Het is langs dit nieuwe pad dat we de afscheiding hebben gemaakt met het aangrenzende kruidenrijke hooiland. In dit veld leven namelijk grondbroedende vogelsoorten zoals fazant en patrijs. Dergelijke soorten zijn kwetsbaar voor verstoring door mensen en honden. We hopen dat ons vlechtwerk ervoor zorgt dat het rustig blijft in het veld, zodat hier ruimte is voor deze zeldzame soorten.

Bosanemoon

Het Leijdal was eens het domein van de bosanemoon. In vochtige bossen en houtsingels zal ze in het vroege voorjaar dichte tapijten met witte bloemen hebben gevormd. Tegenwoordig is de plant door overwoekering en onachtzaam graafwerk tot enkele stukjes slootkant terug gedrongen. Langs het pad naar het oude zwembad was nog een aardige groeiplaats aanwezig, totdat hier afgelopen zaterdagmiddag een graafmachine de sloot ging verbreden.

Helaas, we waren er net te laat bij: op enkele plantjes na is de groeiplaats verdwenen. We konden ons hier echter niet bij neerleggen, en zijn in de weggegraven grond nog gaan zoeken. Gelukkig konden we de plaggen met bosanemonen nog behoorlijk gaaf terugvinden. Vervolgens hebben we deze planten op een kruiwagen gelegd en naar geschikte plekjes in de buurt terug gebracht. Met name het Trambaantje leek ons erg geschikt, omdat hier humusrijke grond aanwezig is en hier plaatselijk ook veel speenkruid groeit. Deze gele voorjaarsbloeier is vaak een vaste metgezel van de bosanemoon. Hopelijk kunnen we de komende jaren langs het Trambaantje van een wit-geel bloementapijt genieten.